หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลเลนส์ Teleconverter ทุกยี่ห้อ (รวม: 26 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Sony 2x Teleconverter Lens
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
Sony 1.4x Teleconverter Lens
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
Canon Extender EF 1.4x II
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
Kenko Teleplus Pro 300 AF 3.0x
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
Kenko Teleplus Pro 300 AF 2.0x
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
Kenko Teleplus Pro 300 AF 1.4x
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
Kenko Teleplus MC7 AF 2.0 DGX
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
Kenko Teleplus MC4 AF 2.0 DGX
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
Kenko Teleplus MC4 AF 1.4 DGX
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
Sony 2.0x Teleconverter
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 4 มีนาคม 2558
Nikon AF-S Teleconverter TC-14E III
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
HD Pentax DA AF 1.4X AW Rear Converter
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
Tamron SP 2X Pro Teleconverter
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 13 กันยายน 2555
Tamron SP 1.4X Pro Teleconverter
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 13 กันยายน 2555
Canon Extender EF 2x III
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 26 สิงหาคม 2553
Canon Extender EF 2x II
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 26 สิงหาคม 2553
Canon Extender EF 1.4x III
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 26 สิงหาคม 2553
Nikon AF-S Teleconverter TC-20E III
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 10 ธันวาคม 2552
Nikon AF-S Teleconverter TC-14E II
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 14 ตุลาคม 2552
Sony 1.4x Teleconverter
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 15 มิถุนายน 2549
หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com