หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลเลนส์ Teleconverter ทุกยี่ห้อ (รวม: 26 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Sigma 2x EX DG Tele Converter
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 5 ตุลาคม 2548
Sigma 1.4x EX DG Tele Converter
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 5 ตุลาคม 2548
Nikon AF-S Teleconverter TC-20E II
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 28 พฤษภาคม 2547
Nikon AF-S Teleconverter TC-17E II
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 28 พฤษภาคม 2547
Olympus Zuiko Digital 2.0x Teleconverter EC-20
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 24 มิถุนายน 2546
Olympus Zuiko Digital 1.4x Teleconverter EC-14
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 24 มิถุนายน 2546
หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com