หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ภาพชุด มาโครหลังฝน
เปิดหูเปิดตากับโลกมาโครมาอยู่หลายวัน ทำให้รู้สึกว่ายังมีมุมมองอีกมากมาย ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ยิ่งส่อง ยิ่งดู มันยิ่งท้าทายกับการถ่ายภาพยิ่งนัก เช้านี้ฝนตกพอประมาณ หลังฝนหยุดผมจึงได้มีโอกาสออกไปเก็บภาพมาโครหลังฝนได้อีกหน่อย

ลองสังเกตสิ่งมีชีวิตเล็กๆในสวนหลังบ้านของคุณ รับรองว่าคุณจะพบอีกโลกหนึ่งที่น่าเก็บภาพอีกมากมายครับ
หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com