หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ทดสอบเลนส์ซูมมือหมุน Tamron 85-210 F4.5 (หน้าเลนส์มีรอย)
ภาพตัวอย่างจากเลนส์มือหมุน Tamron 85-210 F4.5

เลนส์เม้าท์ M42 (เลนส์เกลียว) ใช้แหวนแปลงเม้าท์ M42 to EOS

ทดสอบที่ระยะช่วงเลนส์ซูม 85MM


ทดสอบที่ระยะช่วงเลนส์ซูม 100MM


ทดสอบที่ระยะช่วงเลนส์ซูม 120MM


ทดสอบที่ระยะช่วงเลนส์ซูม 150MM


ทดสอบที่ระยะช่วงเลนส์ซูม 210MM


ทดสอบส่องนกที่ระยะช่วงเลนส์ซูม 210MM


ทดสอบถ่ายดอกไม้ (Close-up) ที่ระยะช่วงเลนส์ซูม 210MM
หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com