หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
รูปกีฬา Wheelchair Tennis March 2011
ภาพชุดนี้ผมได้มีโอกาสไปช่วยถ่ายภาพให้กับนักกีฬา Wheelchair เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่กีฬาชนิดนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของแวดวงกีฬาวีลแชร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีโอกาสเกิด Sponsored เข้ามาช่วยผลักดันกีฬาชนิดนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป ทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมภาพนักกีฬา Wheelchair นี้ สามารถนำภาพหรือลิ้งค์นี้ไปเผยแพร่ต่อไปได้ตามอัธยาศัยนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักกีฬา Wheelchair และวงการกีฬาวีลแชร์ต่อไป

หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com