หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon (รวม: 55 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Canon Pixma MG8150 (Pixma MG8120)
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma MG8120B
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma MG6220 (Pixma MG6250)
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma MG5350
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma MG3150
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma MG2150
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma MP990
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma MP980
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma MP970
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma MG6120
ประเภท: Multi-function
วันที่ 23 สิงหาคม 2554
Canon Pixma iP4820
ประเภท: Mid-size
ไม่มีข้อมูล
Canon Pixma iP4700
ประเภท: Mid-size
ไม่มีข้อมูล
Canon Pixma iP3600
ประเภท: Mid-size
ไม่มีข้อมูล
Canon Pixma iP2702
ประเภท: Mid-size
ไม่มีข้อมูล
Canon Pixma iP100
ประเภท: Mid-size
ไม่มีข้อมูล
หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com