หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลกล้องดิจิตอลยี่ห้อ Casio (รวม: 121 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Casio Exilim EX-ZR5000
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 9 กันยายน 2559
Casio Exilim EX-TR50
ประเภท: Compact
วันที่ 24 กันยายน 2557
Casio Exilim EX-100
ประเภท: Compact
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
Casio Exilim EX-10
ประเภท: Compact
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
Casio Exilim EX-ZR800
ประเภท: Compact
วันที่ 7 สิงหาคม 2556
Casio Exilim EX-ZR700
ประเภท: Compact
วันที่ 29 มกราคม 2556
Casio Exilim EX-ZR400
ประเภท: Compact
วันที่ 29 มกราคม 2556
Casio Exilim EX-ZR1000
ประเภท: Compact
วันที่ 25 กันยายน 2555
Casio Exilim EX-ZR300
ประเภท: Compact
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
Casio Exilim EX-ZS6
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 10 มกราคม 2555
Casio Exilim EX-ZS20
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 10 มกราคม 2555
Casio Exilim EX-ZS150
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 10 มกราคม 2555
Casio Exilim EX-ZS12
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 10 มกราคม 2555
Casio Exilim EX-ZR15
ประเภท: Compact
วันที่ 9 มกราคม 2555
Casio Exilim EX-ZS15
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 18 กรกฎาคม 2554
Casio Exilim TRYX
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 5 มกราคม 2554
Casio Exilim EX-ZS5
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 5 มกราคม 2554
Casio Exilim EX-ZS10
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 5 มกราคม 2554
Casio Exilim EX-ZR100
ประเภท: Compact
วันที่ 5 มกราคม 2554
Casio Exilim EX-H30
ประเภท: Compact
วันที่ 5 มกราคม 2554
หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com