หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
PHOTO variety on the web: Build 1638
การเก็บบันทึกความทรงจำด้วยภาพถ่าย จะไม่ใช่การเก็บเพียงแค่ภาพอีกต่อไป เมื่อระบบดิจิตอลสามารถเก็บบันทึกรายละเอียดอื่นๆของภาพที่บันทึกได้มากกว่านั้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ วันที่ และเวลาที่ได้บันทึกภาพนั้นไว้ AE จึงคิดค้นวิธีนำข้อมูลวันที่ และเวลาของภาพนั้น ขึ้นมาปรากฎลงในรูปถ่ายของคุณ โดยที่ไม่ต้องใช้ Software ใดๆ มาพิมพ์วันที่เองอีกต่อไป
เพราะระบบนี้คือระบบสร้างไฟล์รูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปพิมพ์ (อัดรูป) โดยที่คุณแค่อัพโหลดรูปที่ต้องการจะนำไปอัด และเลือกขนาดที่คุณต้องการ โดยระบบจะรองรับการสร้างไฟล์รูปขนาดต่างๆ (สามารถกำหนดให้ขยายและตัดส่วนให้ ตามขนาดที่เลือกไว้) รวมถึงการสร้างไฟล์รูปแบบพิเศษได้ดังนี้
 1. 4x6 นิ้ว (4R)
 2. 5x7 นิ้ว (5R)
 3. 6x8 นิ้ว (6R)
 4. 2P จัมโบ้ (แบ่งเป็น 2 รูป ในกระดาษขนาด 4x6 นิ้ว)
 5. 4P จัมโบ้ (แบ่งเป็น 4 รูป ในกระดาษขนาด 4x6 นิ้ว)
 6. 4x6 นิ้ว (4R) แบบพิมพ์วันเวลา ตอนที่บันทึกภาพนี้ ลงไว้ตรงมุมขวาล่างของภาพ (Date-time stamp)
 7. 4x6 นิ้ว (4R) แบบพิมพ์วันเวลา ตอนที่บันทึกภาพนี้ ไว้บริเวณขอบขาวของภาพ (Date-time classic stamp)
รูปนี้ผมถ่ายในงาน PhotoWorld ที่สยามพาราก้อนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551
เมื่ออัพโหลดให้ระบบสร้างไฟล์ภาพแบบ ใส่วัน-เวลาที่บันทึก แบบคลาสสิค
ระบบจะแสดงข้อมูลวัน-เวลาที่บันทึกภาพ ลงบนขอบขาวด้านขวาได้อย่างถูกต้อง

กล้องถ่ายรูปของใครที่ไม่มี Date-time stamp Funtion (โดยเฉพาะพวก DSLR ทั้งหลายหรือ Compact บางรุ่น) หรืออาจจะมี แต่ไม่ได้ตั้งให้พิมพ์วันที่ลงในภาพ ก็ไม่ต้องไปโพสถามหาวิธีจากที่ไหนอีกต่อไป ถ้าไฟล์รูปของคุณมีค่า EXIF ตามปกติจากการบันทึกของกล้องอยู่ คุณก็จะสามารถใช้ระบบการเพิ่มวันที่ลงในภาพผ่านหน้าเว็บของ AnyExposure.com ได้ทันที
คำแนะนำสำหรับการเตรียมไฟล์รูป ก่อนใช้งานระบบนี้
 1. ไฟล์รูปจะต้องเป็นไฟล์ชนิด *.jpg หรือ *.jpeg เท่านั้น
 2. ไฟล์รูปที่อัพโหลด ห้ามมีขนาดใหญ่เกิน 2 MB หรือ ประมาณ 2,000 KB
 3. ไฟล์รูปที่อัพโหลด ห้ามมีขนาดเล็กกว่า 5 KB (ไฟล์เล็กมากไป ภาพที่ได้จะไม่ชัดนะครับ)
 4. หากเลือกให้แสดงวัน-เวลาที่บันทึกลงในภาพด้วย ไฟล์รูปที่อัพโหลดต้องยังคงมีค่า EXIF ที่สมบูรณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีข้อมูลปรากฎลงให้ภาพ
 5. หากต้องการให้ระบบสร้างไฟล์ออกมาในความละเอียดที่เหมาะสมในการนำไปพิมพ์ (อัดรูป) ด้วย ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง "ย่อ-ขยายตามความละเอียดที่เหมาะสมของขนาดที่เลือก" (ในกรณีที่ไฟล์มีขนาดเล็ก ระบบจะขยายภาพให้ซึ่งอาจจะทำให้ไฟล์ภาพแตกได้นะครับ และในกรณีที่เป็นไฟล์ใหญ่เกินจำเป็นของการพิมพ์ ระบบจะย่อไฟล์ให้เองโดยอัตโนมัติ)
ปล. การเพิ่มวันที่ลงในภาพจะแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ก็ต่อเมื่อกล้องที่บันทึกภาพนั้นได้ตั้งวัน-เวลาที่ถูกต้องและค่า EXIF ในไฟล์รูปนั้นยังสมบูรณ์นะครับ

หมายเหตุ: ปัจจุบันระบบพิมพ์วันที่ลงในภาพถ่ายจากหน้าเว็บได้ยกเลิกการใช้งานแล้ว
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Software for PC รันแบบ Stand alone คลิกที่นี่ครับ
หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com