หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Dell (รวม: 5 รุ่น)
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Dell V715w
ประเภท: Multi-function
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
Dell V515w
ประเภท: Multi-function
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
Dell V313w
ประเภท: Multi-function
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
Dell P713w
ประเภท: Multi-function
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
Dell P513w
ประเภท: Multi-function
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com · Blogspot