หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Kodak (รวม: 12 รุ่น)
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Kodak Hero 9.1
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak Hero 7.1
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak Hero 6.1
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak Hero 5.1
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak Hero 3.1
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak ESP C310
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak ESP 9250
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak ESP 7250
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak ESP 6150
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak ESP 5250
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak ESP 3250
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
Kodak ESP 2170
ประเภท: Multi-function
ไม่มีข้อมูล
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com · Blogspot