หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลเลนส์ยี่ห้อ Leica (รวม: 45 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Leica Summarit-M 35mm f/2.5
ประเภท: Prime lens
วันที่ 3 สิงหาคม 2550
Leica Macro-Elmar-M 90mm f/4
ประเภท: Prime lens
วันที่ 3 สิงหาคม 2550
Leica APO-Summicron-M 90mm f/2 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 3 สิงหาคม 2550
Leica Tri-Elmar-M 16-18-21mm f/4 ASPH
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 14 กันยายน 2549
Leica Elmarit-M 28mm f/2.8 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 14 กันยายน 2549
หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com