หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ไม่ยากไม่ง่าย
บางทีเดินหาแมลงอยู่ตั้งนานก็ไม่เจออะไรเท่าไหร่ เจอแต่เจ้า LYNX Spider อยู่บ่อยๆก็พยายามเลี่ยงไม่ถ่ายเพราะถ่ายมันบ่อยแล้ว แต่ถ้าไม่เจออะไรจริงๆก็ต้องถ่ายมันแหล่ะครับ ถือว่าซ้อมมือไปขำๆล่ะกัน

หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com