หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
LYNX Spider
แมงมุมขายาวหรือแมงมุมขาหนาม ก็เป็นนักล่าที่ดูเหมือนจะเก้งก้างกว่าเจ้าแมงมุมกระโดดทั่วไป แต่เชื่อเถอะครับว่าหากต้องจับเหยื่อเพื่อกิน มันก็สามารถจัดการกับเหยื่อของมันได้ไม่แพ้กับเจ้าแมงมุมกระโดดทั่วๆไปเลยครับ

หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com