หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลเลนส์ยี่ห้อ Olympus (รวม: 52 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Olympus M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro
ประเภท: Prime lens
วันที่ 19 กันยายน 2559
Olympus M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 Pro
ประเภท: Prime lens
วันที่ 19 กันยายน 2559
วันที่ 19 กันยายน 2559
Olympus M.Zuiko Digital 300mm F4 IS Pro
ประเภท: Prime lens
วันที่ 6 มกราคม 2559
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
Olympus M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 15 กันยายน 2557
วันที่ 29 มกราคม 2557
Olympus M.Zuiko Digital 25mm F1.8
ประเภท: Prime lens
วันที่ 29 มกราคม 2557
Olympus 9mm F8 Fish-Eye Body Cap Lens
ประเภท: Prime lens
วันที่ 29 มกราคม 2557
วันที่ 10 กันยายน 2556
Olympus M.Zuiko ED 75-300mm 1:4.8-6.7 II
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 30 มกราคม 2556
Olympus Body Cap Lens 15mm F8.0
ประเภท: Prime lens
วันที่ 17 กันยายน 2555
Olympus M.Zuiko Digital 17mm 1:1.8
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 มิถุนายน 2555
Olympus M.Zuiko Digital ED 75mm 1:1.8
ประเภท: Prime lens
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm 1:2.8 Macro
ประเภท: Prime lens
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่ 14 ธันวาคม 2554
วันที่ 30 มิถุนายน 2554
Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm 1:2
ประเภท: Prime lens
วันที่ 30 มิถุนายน 2554
หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com