หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลเลนส์ยี่ห้อ Olympus (รวม: 52 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Olympus Zuiko Digital ED 90-250mm 1:2.8
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
Olympus Zuiko Digital ED 35-100mm 1:2.0
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
Olympus Zuiko Digital ED 14-35mm 1:2.0 SWD
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548
Olympus Zuiko Digital ED 7-14mm 1:4.0
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 27 กันยายน 2547
Olympus Zuiko Digital ED 40-150mm 1:4.0-5.6
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 27 กันยายน 2547
Olympus Zuiko Digital ED 150mm 1:2.0
ประเภท: Prime lens
วันที่ 27 กันยายน 2547
Olympus Zuiko Digital ED 50mm 1:2.0 Macro
ประเภท: Prime lens
วันที่ 24 มิถุนายน 2546
Olympus Zuiko Digital 300mm 1:2.8
ประเภท: Prime lens
วันที่ 24 มิถุนายน 2546
Olympus Zuiko Digital 2.0x Teleconverter EC-20
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 24 มิถุนายน 2546
Olympus Zuiko Digital 14-54mm 1:2.8-3.5
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 24 มิถุนายน 2546
Olympus Zuiko Digital 11-22mm 1:2.8-3.5
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 24 มิถุนายน 2546
Olympus Zuiko Digital 1.4x Teleconverter EC-14
ประเภท: Teleconverter
วันที่ 24 มิถุนายน 2546
หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com