หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Olympus (รวม: 8 รุ่น)
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Olympus P200
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Olympus P-S100
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Olympus P-440
ประเภท: Mid-size
ไม่มีข้อมูล
Olympus P-400
ประเภท: Mid-size
ไม่มีข้อมูล
Olympus P-330
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Olympus P-300
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Olympus P-11
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Olympus P-10
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com · Blogspot