หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา

ชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง:
ศิริวัช โพธาราม โพธาราม
261 ม.8 ต.พุแค
สระบุรี 18240
โทร. +66968576306
เลขที่: 1517745752
วันที่สั่งซื้อ: วันอาทิตย์, 4 ก.พ. 61, 19:02 น.
สินค้าที่สั่งซื้อ # 1 ราคา/หน่วย จำนวน รวม
EKEN H9R พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน, แบตฯเสริม, แท่นชาร์จ 2,650 1 2,650
รวมค่าสินค้า: 2,650 บาท
รวมราคาทั้งหมด: 2,650 บาท
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com