หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา

ชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง:
ปฎิพัทธ์ จอมฟ้า
25/1 ม.5 ต.ปากกาง อ.ลอง
แพร่ 54150
โทร. 0801358002
เลขที่: 1573055066
วันที่สั่งซื้อ: วันพุธ, 6 พ.ย. 62, 22:44 น.
สินค้าที่สั่งซื้อ # 1 ราคา/หน่วย จำนวน รวม
กล้องวงจรปิดไร้สาย CloudCam ดูผ่านเน็ททั่วโลก 980 4 3,920
รวมค่าสินค้า: 3,920 บาท
รวมราคาทั้งหมด: 3,920 บาท
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com