หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
หมวดสินค้าทั้งหมด » อุปกรณ์ดิจิตอล, หน่วยความจำเสริม, อุปกรณ์เชื่อมต่อ
สินค้า: ชุดหน่วยความจำ MicroSD 2GB และตัวอ่าน
ปัจจุบัน... สินค้ารายการนี้หมดแล้วครับ

ชุดหน่วยความจำ MicroSD 2GB และตัวอ่าน

หน่วยความจำชนิด MicroSD เป็นหน่วยความจำที่นิยมใช้ในอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งชุดจะประกอบด้วย

  1. MicroSD card 1 ชิ้น (ความจุตามที่สั่งซื้อ)
  2. อแดปเตอร์สำหรับแปลงเป็น SD card (เพื่อใช้ในกล้องดิจิตอลที่รองรับ SD card)
  3. อแดปเตอร์ แบบ USB (เพื่อใช้เป็น Thumb drive ขนาดเล็ก)

ชุดหน่วยความจำ MicroSD พร้อมอแดปเตอร์สำหรับใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ


ใช้คู่กับ USB Reader พร้อมใช้งานแบบ Thumb Drive


ปัจจุบัน... สินค้ารายการนี้หมดแล้วครับ
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com