หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
หมวดสินค้าทั้งหมด » ฮูดรุ่นต่างๆ, Hoods
สินค้า: Lens Hood สำหรับ Canon 55-250mm
ปัจจุบัน... สินค้ารายการนี้หมดแล้วครับ

เลนส์ฮูดสำหรับป้องกันแสงรบกวนจากด้านข้าง หรือแสงแฟลล์ (แสงที่ทะแยงจากด้านข้าง เมื่อถ่ายภาพกึ่งย้อนแสง)

ใช้สำหรับเลนส์ซูมของ Canon ช่วงดังต่อไปนี้

  • EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
  • EF 75-300mm F/4-5.6 USM
  • EF 75-300mm F/4-5.6
  • EF 75-300mm F/4-5.6 II USM
  • EF 75-300mm F/4-5.6 II
  • EF 75-300mm F/4-5.6 III USM
  • EF 75-300mm F/4-5.6 III
  • EF 90-300mm F/4.5-5.6 USM
  • EF 90-300mm F/4.5-5.6


ปัจจุบัน... สินค้ารายการนี้หมดแล้วครับ
หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com