หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
หมวดสินค้าทั้งหมด » ฮูดรุ่นต่างๆ, Hoods
สินค้า: ฮูดยางขนาด 52MM สำหรับเลนส์ 50MM F1.8
ปัจจุบัน... สินค้ารายการนี้หมดแล้วครับ

ฮูดยางขนาด 52MM สำหรับใส่กับเลนส์ 50MM 1:1.8 หรือเลนส์ที่มีขนาดหน้า 52MM ทุกยี่ห้อครับ

ตัวฮูดยางสามารถยืดหดตัวได้ ไม่เปลืองเนื้อที่ในกระเป๋ากล้อง

ใช้กับเลนส์ 50MM ป้องกันแสงแฟลล์ และป้องกัน การกระแทกบริเวณหน้าเลนส์ได้เป็นอย่างดี


ปัจจุบัน... สินค้ารายการนี้หมดแล้วครับ
หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com