หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
ข้อมูลกล้องดิจิตอลยี่ห้อ Samsung (รวม: 166 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Samsung Digimax 230
ประเภท: Compact
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545
Samsung Digimax 130
ประเภท: Compact
วันที่ 1 มกราคม 2545
Sanyo DSC-AZ1
ประเภท: Compact
วันที่ 27 กันยายน 2544
Sanyo DSC-MZ1
ประเภท: Compact
วันที่ 30 พฤษภาคม 2544
Sanyo VPC-Z400 / Sanyo DSC-SX1Z
ประเภท: Compact
วันที่ 11 มกราคม 2542
Sanyo VPC-X350 / Sanyo DSC-V100 / X100
ประเภท: Compact
วันที่ 11 มกราคม 2542
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com