หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลเลนส์ยี่ห้อ Samsung (รวม: 28 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Samsung S 300m F2.8 ED OIS
ประเภท: Prime lens
วันที่ 16 กันยายน 2557
Samsung 50-150mm F2.8 S
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 15 กันยายน 2557
Samsung NX-M 9mm F3.5 ED
ประเภท: Prime lens
วันที่ 19 มีนาคม 2557
Samsung NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 19 มีนาคม 2557
Samsung NX-M 17mm F1.8 OIS
ประเภท: Prime lens
วันที่ 19 มีนาคม 2557
วันที่ 2 มกราคม 2557
Samsung NX 16-50mm F2.0-2.8 S ED OIS
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 2 มกราคม 2557
Samsung NX 10mm F3.5 Fisheye
ประเภท: Prime lens
วันที่ 11 มิถุนายน 2556
Samsung NX 45mm F1.8 2D/3D
ประเภท: Prime lens
วันที่ 3 มกราคม 2556
Samsung NX 45mm F1.8
ประเภท: Prime lens
วันที่ 17 กันยายน 2555
Samsung NX 12-24mm F4-5.6 ED
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 17 กันยายน 2555
Samsung NX 85mm F1.4 ED SSA
ประเภท: Prime lens
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
Samsung NX 60mm F2.8 Macro ED OIS SSA
ประเภท: Prime lens
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
Samsung NX 18-200mm F3.5-6.3 ED OIS
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
Samsung NX 16mm F2.4 Pancake
ประเภท: Prime lens
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
Samsung D-Xenon 50-200 F4-5.6 ED
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
Samsung D-Xenon 35mm F2 AL
ประเภท: Prime lens
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
Samsung D-Xenon 18-55mm F3.5-5.6
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
Samsung D-Xenon 18-250mm F3.5-6.3
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
Samsung D-Xenon 16-45mm F4
ประเภท: Zoom lens
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com