หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลกล้องดิจิตอลยี่ห้อ Sigma (รวม: 21 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Sigma sd Quattro H
ประเภท: Rangefinder-style mirrorless
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
Sigma sd Quattro
ประเภท: Rangefinder-style mirrorless
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
Sigma dp0 Quattro
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
Sigma dp2 Quattro
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
Sigma dp3 Quattro
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
Sigma dp1 Quattro
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
Sigma DP3 Merrill
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 8 มกราคม 2556
Sigma SD1 Merrill
ประเภท: Mid-size SLR
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
Sigma DP2 Merrill
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
Sigma DP1 Merrill
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
Sigma DP2x
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
Sigma SD1
ประเภท: Mid-size SLR
วันที่ 21 กันยายน 2553
Sigma SD15
ประเภท: Mid-size SLR
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
Sigma DP2s
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
Sigma DP1x
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
Sigma DP1s
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 2 ตุลาคม 2552
Sigma DP2
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 23 กันยายน 2551
Sigma SD14
ประเภท: Mid-size SLR
วันที่ 26 กันยายน 2549
Sigma DP1
ประเภท: Large sensor compact
วันที่ 26 กันยายน 2549
Sigma SD10
ประเภท: Mid-size SLR
วันที่ 27 ตุลาคม 2546
หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com