หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Sony (รวม: 14 รุ่น)
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Sony DPP-SV88
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-SV77
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-SV55
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-FP97
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-FP75
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-FP70
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-FP67
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-FP55
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-FP50
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-FP35
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-F700
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-EX7
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-EX50
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
Sony DPP-EX5
ประเภท: Compact
ไม่มีข้อมูล
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com · Blogspot