หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
ข้อมูลกล้องดิจิตอลยี่ห้อ Toshiba (รวม: 18 รุ่น)
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Toshiba PDR-5300
ประเภท: Compact
วันที่ 15 กันยายน 2546
Toshiba PDR-4300
ประเภท: Compact
วันที่ 2 มีนาคม 2546
Toshiba PDR-T10
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545
Toshiba PDR-3330
ประเภท: Compact
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545
Toshiba PDR-3310
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545
Toshiba PDR-M25
ประเภท: Compact
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2544
Toshiba PDR-M71
ประเภท: Compact
วันที่ 28 สิงหาคม 2544
Toshiba PDR-M81
ประเภท: Compact
วันที่ 28 พฤษภาคม 2544
Toshiba PDR-M65
ประเภท: Compact
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544
Toshiba PDR-M61
ประเภท: Compact
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544
Toshiba PDR-M21
ประเภท: Compact
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544
Toshiba PDR-M11
ประเภท: Compact
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2544
Toshiba PDR-M60
ประเภท: Compact
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543
Toshiba PDR-M70
ประเภท: Compact
วันที่ 8 มกราคม 2543
Toshiba PDR-M5
ประเภท: Compact
วันที่ 6 กันยายน 2542
Toshiba PDR-M4
ประเภท: Compact
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542
Toshiba PDR-M3
ประเภท: Compact
วันที่ 7 มกราคม 2542
Toshiba PDR-M1
ประเภท: Compact
วันที่ 2 มิถุนายน 2541
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com · Blogspot