หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
คลิปพรีวิวสินค้าท่อต่อมาโครเม้าท์ Nikon (ชุดเต็ม)
ท่อต่อมาโครระบบออโต้โฟกัสเม้าท์ Nikon แบบชุดเต็ม (3 วงแหวน) ปัจจุบันสินค้านี้ทางโรงงานผู้ผลิตไม่ได้ผลิตออกมาจำหน่ายแล้วนะครับ แต่คลิปนี้ผมเคยถ่ายไว้เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าเม้าท์ที่เป็นโลหะกับพลาสติคต่างกันอย่างไร?

หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com