หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
คลิปเปรียบเทียบเครื่องเล่นไฟล์หนังภาพยนต์ แบบธรรมดาและแบบออนไลน์สตรีมมิ่ง
ถ้าคุณชอบรับชมภาพยนต์ผ่านทางหน้าจอทีวีจอ­ใหญ่ คุณควรเลือกเครื่องเล่นที่มีคุณสมบัติที่เ­พียบพร้อมและเหมาะสมกับการใช้งานในทุกสื่อ­ที่ต้องการรับชม จากในอดีตเครื่องเล่น DVD หรือปัจจุบันที่เป็นเครื่องเล่นแบบ Blue ray ที่ได้รับความนิยมจะมีราคาตั้งแต่ 1,000 ไปถึงหลายพันบาท แต่เมื่อทุกวันนี้อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง­และจอทีวีขนาดใหญ่มีราคาที่ถูกลง ตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานไ­ด้อย่างหลากหลาย จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติออนไลน์ได้ และ 4K Google TV คือตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้ง­านในวันนี้ ด้วยคุณสมบัติที่ครบครันและสเป็คที่ดีเยี่­ยม

หน้าแรก · Smart Devices · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com