หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
ข้อมูลเลนส์ยี่ห้อ Voigtlander (รวม: 24 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Voigtlander VM 40mm F2.8 Heliar
ประเภท: Prime lens
วันที่ 24 กันยายน 2557
Voigtlander 40mm F1.4 Nokton Classic
ประเภท: Prime lens
วันที่ 24 กันยายน 2557
Voigtlander 15mm F4.5 Super Wide Heliar
ประเภท: Prime lens
วันที่ 14 กันยายน 2557
Voigtlander 12mm F5.6 Ultra Wide Heliar
ประเภท: Prime lens
วันที่ 14 กันยายน 2557
Voigtlander 10.5mm F0.95 Nokton
ประเภท: Prime lens
วันที่ 14 กันยายน 2557
Voigtlander Nokton 25mm F0.95 Type II
ประเภท: Prime lens
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
Voigtlander 28mm F2 Ultron
ประเภท: Prime lens
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
Voigtlander 25mm F4 Color Skopar Pancake
ประเภท: Prime lens
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
Voigtlander Nokton 42.5mm F0.95
ประเภท: Prime lens
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
Voigtlander 50mm F1.1 Nokton
ประเภท: Prime lens
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
Voigtlander 50mm F1.5 Nokton
ประเภท: Prime lens
วันที่ 28 มกราคม 2556
Voigtlander 21mm F4 Color Skopar Pancake II
ประเภท: Prime lens
วันที่ 17 กันยายน 2555
Voigtlander 21mm F1.8 Ultron
ประเภท: Prime lens
วันที่ 17 กันยายน 2555
Voigtlander 35mm F2.5 Color Skopar
ประเภท: Prime lens
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
Voigtlander 35mm F1.4 Nokton
ประเภท: Prime lens
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
Voigtlander 35mm F1.2 Nokton
ประเภท: Prime lens
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
Voigtlander 28mm F2.8 Color Skopar SL II
ประเภท: Prime lens
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
Voigtlander Nokton 17.5mm F0.95 Aspherical
ประเภท: Prime lens
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
Voigtlander 20mm F3.5 Color Skopar SL II
ประเภท: Prime lens
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
Voigtlander Nokton 25mm F0.95
ประเภท: Prime lens
วันที่ 26 สิงหาคม 2553
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com · Blogspot