หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
ข้อมูลกล้องดิจิตอลยี่ห้อ Agfa (รวม: 8 รุ่น)
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
AgfaPhoto DC-600uw
ประเภท: Compact
วันที่ 29 มิถุนายน 2552
Agfa ePhoto CL45
ประเภท: Compact
วันที่ 12 มีนาคม 2544
Agfa ePhoto CL18
ประเภท: Compact
วันที่ 12 เมษายน 2543
Agfa ePhoto CL30 Clik!
ประเภท: Compact
วันที่ 22 กันยายน 2542
Agfa ePhoto CL50
ประเภท: Compact
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542
Agfa ePhoto CL30
ประเภท: Compact
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542
Agfa ePhoto 1680
ประเภท: Compact
วันที่ 10 พฤษภาคม 2541
No Image
Agfa ePhoto 1280
ประเภท: Compact
วันที่ 9 ตุลาคม 2540
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com · Blogspot