หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
ข้อมูลกล้องดิจิตอลยี่ห้อ Konica Minolta (รวม: 51 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Konica Minolta DiMAGE Z6
ประเภท: Compact
วันที่ 19 สิงหาคม 2548
Konica Minolta Maxxum 5D (Dynax 5D)
ประเภท: Mid-size SLR
วันที่ 15 กรกฎาคม 2548
Konica Minolta DiMAGE X1
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 15 กรกฎาคม 2548
Konica Minolta DiMAGE X60
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 9 พฤษภาคม 2548
Konica Minolta DiMAGE Z5
ประเภท: Compact
วันที่ 21 มกราคม 2548
Konica Minolta DiMAGE Z20
ประเภท: Compact
วันที่ 21 มกราคม 2548
วันที่ 15 กันยายน 2547
Konica Minolta DiMAGE A200
ประเภท: Compact
วันที่ 15 กันยายน 2547
Konica Minolta DiMAGE Z3
ประเภท: Compact
วันที่ 7 กรกฎาคม 2547
Konica Minolta DiMAGE Z10
ประเภท: Compact
วันที่ 7 กรกฎาคม 2547
Konica Minolta DiMAGE X50
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 7 กรกฎาคม 2547
Konica Minolta DiMAGE X31
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 15 มิถุนายน 2547
Konica Minolta DiMAGE G600
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 18 มีนาคม 2547
Konica Minolta DiMAGE Z2
ประเภท: Compact
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547
Konica Minolta DiMAGE Xg
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547
Konica Minolta DiMAGE A2
ประเภท: Compact
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547
Minolta DiMAGE G400
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 14 ตุลาคม 2546
Minolta DiMAGE Z1
ประเภท: Compact
วันที่ 7 สิงหาคม 2546
Minolta DiMAGE G500
ประเภท: Ultracompact
วันที่ 7 สิงหาคม 2546
Minolta DiMAGE E323
ประเภท: Compact
วันที่ 7 สิงหาคม 2546
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com · Blogspot