หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค ติดต่อเรา
หมวดสินค้าทั้งหมด » รีโมทอินฟาเรท ควบคุมกล้อง
สินค้า: รีโมทอินฟาเรท (IR Remote) สำหรับ Nikon
ปัจจุบัน... สินค้ารายการนี้หมดแล้วครับ

หมายเหตุ: ขณะนี้สินค้าตัวนี้ยกเลิกการนำเข้าแล้วนะครับ

รองรับกล้องดิจิตอล:
Nikon DSLR: D90/D80/D70/D70s/D60/D50/D40/D40x
Compact: CP8800/8400/100WQD/150ED/140ED/130ED/110S/70Ws

รองรับกล้องฟิล์ม:
Nikon F65/F75


ปัจจุบัน... สินค้ารายการนี้หมดแล้วครับ
หน้าแรก · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · นโยบายการให้บริการ · การรับประกันสินค้า · ร่วมธุรกิจกับเรา
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค · ติดต่อเรา
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com · Blogspot