หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ ห้องภาพมาโคร สินค้า ข้อมูลกล้อง ข้อมูลเลนส์ ข้อมูลเครื่องพิมพ์ เปรียบเทียบสเป็ค
ข้อมูลเลนส์ยี่ห้อ Leica (รวม: 45 รุ่น)
First · Back · Next · Last
ชื่อรุ่น: วันที่เปิดตัว:
Lensbaby Circular Fisheye 5.8mm f/3.5 Lens
ประเภท: Prime lens
วันที่ 27 ตุลาคม 2554
Leica Elmarit S 30MM F/2.8 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 27 ตุลาคม 2554
Leica Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 21 มิถุนายน 2554
Lensbaby Composer Pro with Sweet 35 Optic
ประเภท: Prime lens
วันที่ 4 เมษายน 2554
Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553
Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553
Leica Super-Elmar-M 18mm f/3.8 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
Leica APO-Telyt-M 135mm f/3.4 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 กันยายน 2551
Leica Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 กันยายน 2551
Leica Summilux-M 21mm f/1.4 Asph
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 กันยายน 2551
Leica Summicron-M 50mm f/2
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 กันยายน 2551
Leica Summicron-M 28mm f/2 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 กันยายน 2551
Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 กันยายน 2551
Leica Elmarit-M 24mm f/2.8 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 กันยายน 2551
Leica Elmarit-M 21mm f/2.8 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 กันยายน 2551
Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH
ประเภท: Prime lens
วันที่ 15 กันยายน 2551
Leica Summarit-M 90mm f/2.5
ประเภท: Prime lens
วันที่ 3 สิงหาคม 2550
Leica Summarit-M 75mm f/2.5
ประเภท: Prime lens
วันที่ 3 สิงหาคม 2550
Leica Summarit-M 50mm f/2.5
ประเภท: Prime lens
วันที่ 3 สิงหาคม 2550
หน้าแรก · Smart Devices · ภาพยนต์ · คลิปวีดีโอ · สร้างรูปติดบัตรออนไลน์ · ใส่วันที่ในรูปถ่าย · นโยบายการให้บริการ
เนื้อหาสาระ · ห้องภาพมาโคร · สินค้า · ข้อมูลกล้อง · ข้อมูลเลนส์ · ข้อมูลเครื่องพิมพ์ · เปรียบเทียบสเป็ค
แสงตกกระทบวัตถุ สะท้อนเข้านัยน์ตา ปรากฎเป็นภาพ และเก็บบันทึกไว้ (โดยฟิล์มหรือดิจิตอล)...
Database and e-Commerce system design by · AnyExposure.com